Đây là buổi ngoại khóa truyền thống được tổ chức vào đầu năm học cho học sinh đầu cấp khối 6 và các em học sinh mới bổ sung khối 7 và 8 để các em hiểu rõ hơn về thân thế sự nghiệp lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh mà ngôi trường vinh dự được mang tên. Qua đó giáo dục các em về truyền thống lịch sử của dân ...